Lesilo Rula 2

R99.99

  • Synopsis
  • Additional information

Synopsis

fpb

Title:   Lesilo Rula 2

Starring:   Sotho Drama

Synopsis: 

EP. 6 – Ka mahube, Setlhabi o tswa kwa mokgorong wa lekgarebe la gagwe, Maphefo ka go dumela gore Raitlhwana o tlhokafaletse kwa setsidifatsing. Ka thuso ya ga Lesilo, go ne go le bonolo gore Raitlhwana a kgone go ineyanaga. Mo tsamang ya nako Rampe o lemoga setopo saga Setlhabi.

EP. 7 – Rampe o bega loso lwa ga Setlhabi, Ko lefokisi Tshepo.Bosigong joo, Tshepo o bona Raitlhwana a ntse kwa phaposing ya bojelo. Raithwana o tshwara mosadi wa gagwe Nkele a utlweletse puo ya gagwe le lesilo. A mo utlwisa batlhoko. Mo mesong o latelang Nkele a phutha diphorogwana tsa gagwe a tshabela kwa baneng ba gagwe ko Soweto.

EP. 8 – Nkele o neiwa mankoko goya Rustenburg kwa a rekang karata ya terena go ya Gauteng. Mosadimogolo yo o agisanang go bapa le Nkele, o eletsa Mothusi, ra se laga gore banna ba tshwanetse go itsise kgosi ka ga ditiragalo tse di mo motseng. Mosadimogolo o dumela gore go na le boloi mo motseng.

EP. 9 – Raitlhwna o tla gae fela go tlhela gore Nkele o ineilenaga, le gore o tseile madi a gagwe. O futswela lenaka la gagwe go bitsa Lesilo.Nkele yo o tsamayang a le esi mo phaposing ya terena o tsenalwa ke Lesilo a mo ntsha le dithoto tsa gagwe ka letlhaba phefo la terena.

Additional information

Title:

Starring:

Age Restriction:

Category:

Bar Code:

Format:

TV System:

Region:

Product Code:

FREQUENTLY BOUGHT TOGETHER

+ + +
Price for all:   R399.96